Jak politická geografka přijde k produkci a marketingu?

ZAČALO TO NA VYSOKÉ

Na vysoké škole jsem od prvního ročníku byla součástí Stavovské unie studentů Ostrava (dnes Younie). Po začátcích v roli kreativce a zajišťování caterginu, jsem se stala v roce 2015 Viceprezidentskou sekce Organizace aktivit. Dva roky Read more

Read More